Tùr uisge ga reic - son dachaigh?

Thèid tùr uisge ann an Nis ann an Leòdhas a reic - a dh'fhaodadh a-rèir na sanasachd - a bhith air a dhèanamh na dhachaigh.

Bha tùr a' Chnuic Àird a' cumail uisge ri daoine ann an ceann a tuath Nis airson 50 bliadhna.

Thathar a' sireadh co-dhiù faisg air £20,000 air a shon.