Post-d a-mach às an fhasan

Chan eil cho fada sin bhon a thòisich e dhan a' mhor-shluagh, ach dh'fhaodadh gu bheil linn nam post-dealain seachad mar thà.

Tha rannsachadh às Aimeireaga a' dèanamh dheth gu bheil an òigridh a' còmhradh ri chèile ann an dòighean eile air loighne a-nis, 's gu bheil iad a' seachnadh nam post-dealain.

'S dòcha gu feum sinn a bhith a' fàs cleachdte ma tha, ri Teachdaireachd-obann, seach Post-dealain - TO an aite PD?

Air fhoillseachadh