Ceist mu chluba dìnneir nan seann daoine

Dh'èirich ceistean san Eilean Sgitheanach mu dè a tha an dàn do chluba dìnneir nan seann daoine ann an Slèite.

Chaidh an taic-airgid a bha Comhairle na Gàidhealtachd a' toirt dhan bhuidhinn a ghearradh.

Tha an t-ùghdarras a' moladh do bhuidhnean saor-thoileach seasamh air an casan fhèin.

Achtha ceist ann an teid aig a' chluba dìnneir air sin a dhèanamh.

Air fhoillseachadh