Crìoch ùr air roinnean iomain

Tha crioch ùr air roinnean iomain na dùthcha.

Tha Cluba Camanachd Àrd nam Murchan ag ràdh gu bheil cead aca a-nis gluasad bhon roinn a Tuath, far an robh iad a' cluich bhon a chaidh an stèidheachadh, gu na lìogaichean aig Deas.

Air fhoillseachadh