Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh nas fhaisge

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a-nis a' coimhead air bun-sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh ann an Ostail Eilginn ri taobh na h-Àrd Sgoile ann am Port Rìgh.

Air an ath-mhìos thèid iarraidh air Comataidh an Fhoghlaim cead a thoirt do sgrùdadh air an làrach sin agus air làrach eile - ostail nan nighean.

Air fhoillseachadh