SNH gan dìon fhèin mun chonaltradh air SAC Bharraigh

Tha SNH air a bhith a' dìon an dòigh a làimhsich iad an conaltradh air làraich ghlèidhteachais mara ann an Caolas Bharraigh.

An-dè dh'iarr Comhairle nan Eilean Siar air Riaghaltas na h-Alba stad a chuir air na planaichean airson SAC.

A rèir na Comhairle, dh'fhaodadh gun robh an dòigh anns an do dhèilig SNH ris a' chùis mi-laghail.

Ach thuirt SNH gun sealladh sgrùdadh nach do rinn iad càil ceàrr.

Air fhoillseachadh