Solas an là sa Gheamhradh ga dheasbad sna Cumantan

Feumar tilleadh a-rithist chun an deasbaid mu am bu chòir dhuinn a bhith a' cur a' chloc air ais sa Gheamhradh.

Bheachdaich Taigh nan Cumantan air bile a bha a' moladh ath-sgrùdadh oifigeal a dhèanamh air na h-uairean a tha sinn a' cumail.

Air fhoillseachadh