Farpais Chon Slaodaidh air a' Ghaidhealtachd

Tha an fheadhainn air cùl Farpais Chon Slaodaidh faisg air an Aghaidh Mhòir air a bhi a' guidhe sneachda - agus tha coltas ann gur e sin a gheibh iad air làithean nan rèisean air an deireadh sheachdain.

Am bliadhna tha lan dòchais ann gur e slaodain agus chan e carabadan a bhios na coin a' tarraing.

Air fhoillseachadh