Àireamh gun chosnadh suas gu mòr

Dh'èirich an àireamh do dhaoine bha gun chosnadh san Rìoghachd Aonaichte gu cho mhòr dà phuing a seachd millean anns na trì mìosan gu deireadh an t-Samhain.

Ann an Alba, tha àireamh a' chion-cosnaidh a-nis a' seasamh aig dà cheud 's aon deug air fhichead mìle - àrdachadh do naoi deug mìle.