Cùram a' Bhugha Mhòir ga chàineadh

  • Air fhoillseachadh
Dachaigh-cùraim a' Bhugha Mhòir

Chaidh an ìre de chùram ann an dachaigh a' Bhugha Mhòir ann am Port Rìgh a chàineadh le Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim.

Mheas iad gu bheil diofar laigsean co-cheangailte ris an dachaigh.

Chaidh an sgrùdadh a dhèanamh thairis air ceithir làithean anns a' Chèitean agus chaidh a mheas gun robh an dachaigh salach agus mì-sgiobalta.

Am measg nan laigsean eile air an do thog Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim bha an ceannardas, far a bheil an togalach suidhichte agus mar a tha sunnd dhaoine air a làimhseachadh.

A rèir na h-aithisg lorg iad duslach, cuileagan agus damhain-allaidh marbh agus lìn dhamhain-allaidh anns na seòmraichean.

A dh'aoindeoin sin, chaidh an luchd-obrach a mholadh airson an cuid coibhneis agus airson a' chùraim a tha iad a' toirt don luchd-còmhnaidh.

Thuirt CrossReach, a tha a' ruith na dachaigh, gun d' fhuair iad briseadh dùil a' leughadh na bh' anns an aithisg agus gu bheil iad ag obrachadh gu cruaidh gus na laigsean a lùghdachadh mus dùin iad an dachaigh aig deireadh an Iuchair.

Ach tha teaghlaichean luchd-còmhnaidh na dachaigh mì-thoilichte le torraidhean na h-aithisg.

Thuirt iad nach fhaca iadsan an dachaigh riamh mì-sgiobalta agus salach agus gu bheil iad an dùil fianais a thogail gus an taic a shealltainn do luchd-obrach na dachaigh anns na làithean a tha ri thighinn.