An Taghadh 2021: Liosta na Gàidhealtachd 's nan Eilean

  • Air fhoillseachadh
A' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan

Cò ghlèidh seataichean sgìreil na Gàidhealtachd 's nan Eilean?

Dùghlas Ros - Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba

Èideard Mountain - Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba

Dòmhnall Camshron - Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba

Jamie Halcro Johnston - Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba

Rhoda Ghrannd - Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

Emma Roddick - Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Ariane Burgess - Pàrtaidh Uaine na h-Alba