An Taghadh 2021: Moireabh

  • Air fhoillseachadh
Moireabh

Richard Lochhead a' glèidheadh roinn-taghaidh Mhoireibh do Phàrtaidh Nàiseanta na h-Alba.

Fhuair Richard Lochhead, Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba, 19,987

Tim Eagle, Pàrtaidh Toraidheach na h-Alba, 16,823

Joanne Kirby, Pàrtaidh Làbarach na h-Alba, 2,972

Sheila Ewan Ritchie, Lib-Deamaich na h-Alba, 1,165

Raibeart Stephenson, UKIP, 188

Faodaidh 63,282 bhòtadh anns an sgìre seo.

An turas seo bhòt 41,135, sin 65%