An Taghadh 2021: Gallaibh, Cataibh is Ros

  • Air fhoillseachadh
Gallaibh, Cataibh is Ros

Maree Todd a' glèidheadh roinn-taghaidh Ghallaibh, Chataibh is Rois do Phàrtaidh Nàiseanta na h-Alba.

Faodaidh 57,045 bhòtadh anns an sgìre.

Bhòt 36,884 san taghadh seo - sin 64.7%