An Taghadh 2021: Earra-Ghàidheal is Bòd

  • Air fhoillseachadh
Earra-Ghàidheal is Bòd

Jenni Minto a' glèidheadh roinn-taghaidh Earra-Ghàidheal is Bhòid do Phàrtaidh Nàiseanta na h-Alba.

Fhuair Jenni Minto, Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 16,608

Dòmhnall Camhsron, Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba 7,645

Ailean MacGilleRuaidh, Lib-Deamaich na h-Alba 6,874

Lewis Ian MacGilleBhàin, Am Pàrtaidh Làbarach 2,436

Faodaidh 49,723 bhòtadh. An turas seo bhòt 33,563, sin 67.5%