An Taghadh 2021: Inbhir Nis agus Inbhir Narann

  • Air fhoillseachadh
Inbhir Nis agus Inbhir Narann

Fearghas Ewing a' glèidheadh roinn-taghaidh Inbhir Nis agus Inbhir Narann do Phàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Fhuair Fearghas Ewing, Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba, 21,793

Edward Mountain, Pàrtaidh Toraidheach na h-Alba 12,679

Rhoda Ghrannd, Pàrtaidh Labarach na h-Alba, 5,370

Daibhidh Gregg, Lib-Deamaich na h-Alba, 2,892

Ariane Burgess, Am Pàrtaidh Uaine 2,636

Anndra Dòmhnallach, Restore Alba 361

Faodaidh 71,092 bhòtadh anns an sgìre seo.

An turas seo bhòt 45,731 sin 64.3%