An Taghadh 2021: Na h-Eileanan an Iar

Published

Tha Alasdair Allan a' glèidheadh roinn-taghaidh nan Eilean Siar do Phàrtaidh Nàiseanta na h-Alba.

Tha 21,992 duine sna h-Eileanan Siar a dh'fhaodas bhòtadh.

Bhòt 14,507 dhiubh an turas seo - suas 5.1%.