Covid-19 a' toirt buaidh air sgoiltean an Inbhir Nis

Air fhoillseachadh

Tha sgoilearan aig dà sgoil ann an Inbhir Nis gan cumail fhèin fa leth air sgàth chùisean den choròna-bhìoras.

Chaidh sgaoileadh den bhìoras a dhearbhadh ann am Bun-sgoil Dhonnchaidh Fhoirbeis ann an Cùil Lodair.

Tha seo a' toirt buaidh air grunn sgoilearan is tha feadhainn air a bheil am bhìoras is cuid eile a bha faisg orra a-nise gan cumail fhèin fa leth aig an taigh 'son deich là.

A bharrachd air sin, sheall deuchainn lateral flow gu bheil aona sgoilear aig Àrd-sgoil Inbhir Nis a' fulang leis a' bhìoras.

Thathas a' feitheamh air torradh bho dheuchainn PCR, ach chaidh iarraidh air feadhainn a bha faisg air an sgoilear cumail fa leth.

Chaidh litrichean dhachaigh gu pàrantan aig an dà sgoil.