Bàsan Covid ann an dachannan-cùraim

Published

Thàinig e am bàrr gu bheil 13 duine a bh' ann an dachannan-cùraim ann an Inbhir Ghòrdain a-nis air bàsachadh le Covid-19.

Bha ochdnar aca ann an dachaigh Castle Gardens.

Chaochail còignear aig Taigh Chinn Tìre.

Ann an Inbhir Pheofharain, tha triùir air bàsachadh aig Fodderty House.

Thèid na bàsan a sgrùdadh agus chaidh a ràdh gun tèid fios a chumail ris na teaghlaichean.