An Coròna-bhìoras an Ospadal Rìoghail a' Chinn a Tuath

  • Air fhoillseachadh
Ospadal Rìoghail a' Chinn a Tuath

Dhearbh NHS na Gàidhealtachd gu bheil an Coròna-bhìoras air cuid de na h-euslaintich ann an Ospadal Rìoghail a' Chinn a Tuath ann an Inbhir Nis.

Tha an t-ospadal coimhearsnachd a' toirt cùram do sheann euslaintich sa chumantas.

Thuirt am bòrd slàinte gu bheil iad a' leantainn nam modhanan-obrach àbhaisteach 'son a bhith a' cur stad air galar bho a bhith a' sgapadh agus nach eil e ceadaichte do dhaoine a dhol a thadhal air euslaintich.

"Tha an luchd-obrach a' conaltradh le càirdean nan euslainteach tron fòn, agus tha sinn an dòchas gun tuig daoine carson nach urrainn dhaibh tadhail air an ospadal aig an àm-sa," thuirt am bòrd.