NHS nan Eilean Siar a' sireadh bhoghachan-froise

Dithis chaileagan le dealbhan de bhoghachan-froise Image copyright NHS nan Eilean Siar
Image caption Katie Mòrag agus Seonag bho Scalpaigh le an cuid dealbhan

Tha NHS nan Eilean Siar ag iarraidh air clann dealbhan de bhoghachan-froise a chur thuca airson togail inntinn a thoirt do dhaoine a tha glaiste a-staigh.

Sna beagan sheachdainnean a dh'fhalbh tha ìomhaighean de bhoghachan-froise air nochdadh ann an iomadach uinneag air feadh na sgìre mar dhòigh air fiamh a ghàire a chur air daoine a tha a' dol seachad.

Tha iad cuideachd a' toirt taic do luchd-obrach seirbheis na slàinte.

A-nis, tha NHS nan Eilean Siar airson agus gun cuir clann an cuid dealbhan thuca airson agus gun sgaoil iad gu daoine air-loidhne - gu h-àraid dhan fheadhainn a tha a' cumail air falbh bho chàch am broinn an taighe.

Thuirt Àrd Oifigear NHS nan Eilean Siar, Gòrdan MacSheumais: "Tha sinn airson togail a thoirt do dhaoine aig an àm dhuilich seo cho math ri bhith a' brosnachadh na cloinne fhad 's a tha iad far na sgoile agus ag ionndrainn an cuid caraidean."

Chan eil riaghailtean ann, dìreach gu feum bogha-froise a bhith ann agus gu bheil an dealbh dathach.

Cha bu chòir, ge-tà, na dealbhan a chur tron phost; gabhaidh an cur mar theachdaireachd phrìobhaideach air duilleag Facebook NHS nan Eilean Sir, tron chunntas Twitter aca, @NHSWI, neo le bhith a' cur post-d gu coms.wi@nhs.net