Naidheachdan 11:00m
Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh

Naidheachdan 11:00m

6 An Giblean 2020 Ùraichte aig Ùraichte aig

Àrd-oifigear Meidigeach

Dh' innis am Prìomh Mhinistear dhan BhBC gu bheil i a' tuigsinn carson a tha daoine fiadhaich nach deach an t-Àrd-oifigear Meidigeach a chur às a dreuchd cho luath sa fhuaireas a-mach gun robh i air na riaghailtean aice fhèin a bhristeadh. Dh'fhàg an Dtr Catherine Calderwood a dreuchd as dèidh mar a thàinig e am follais gun do rinn i dà thuras gu a dachaigh ann am Fìobha bho Dhùn Èideann, a dh' aindheòin 's gun do dh'innis i dhan phoball fuireach aig an taigh. Bheir an Dr Gregor Mac a' Ghobhainn, Leas-àrd-oifigear Medigeach na h-Alba, thairis bhon Dr Calderwood san ùine eadar-amail.

Boris Johnson

Dh' innis Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu bheil am Prìomhaire fhathast os cionn an Riaghaltais, a dh' aindheoin 's gun do chuir e seachad an oidhche san ospadal agus comharran den Chorona-Bhìoras a' leantainn. Chaidh coinneamh an latha an-diugh aig Sràid Dhowning mun bhìoras a chumail le Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Dominic Raab, fhad sa tha Boris Johnson a' dol fo dheuchainnean san ospadal.

Òraid na Banrigh

Bhruidhinn a' Bhanrigh air telebhisean agus air radio an-raoir, gus taing a thoirt do dhaoine a tha air a thighinn còmhla gus dhaoine eile a chuideachadh bho thòisich a' bhìoras ri sgapadh. Cha robh seo ach an ceathramh turas a bha i air a leithid a dhèanamh, aig àm doirbh dhan dùthaich. Thuirt i gun dèanadh an Rìoghachd a' chùis air a' ghalar, agus gun cuidicheadh na riaghailtean a thaobh bhith a' cumail air falbh bho chèile an fheadhainn as bochda. Thuirt i cuideachd - a' cleachdadh facail Dame Vera Lynn - gun coinnich sinn uile uair eile.

Biadh

Bheir ùghdarrasan ionadail taic luach £30m do theaghlaichean nach urrainn biadh fhaighinn air sgàth staing a' Chorona-Bhìorais. Tha an t-airgead ùr bho Mhaoin Bìdhe Riaghaltas na h-Alba airson taic a thoirt dhaibhsan a tha as motha a dhìth air. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum bi sùbailteachd aig comhairlean an t-airgead seo a chur gu feum a-reir dè as freagarraiche 'son nan suidheachaidhean ionadail aca.

Na h-Eileanan an Iar

Dh'fhaodadh gum bi na h-Eileanan an Iar agus na Crìochan ann am barrachd chunnart bhon Choròna-Bhìoras, na pàirtean eile dhèn dùthaich. Tha seo a rèir rannsachaidh ùir a chaidh a dhèanamh air a' bhuaidh a bhios aige air diofar sgìrean ann an Alba. Lorg an Dr Daibhidh MacEanraig bho Oilthigh Napier Dhùn Èideann - gun robh sgìrean anns a bheil àireamh-sluaigh mhòr de sheann daoine nas dualtaich fulang leis a' bhìoras.

Clàr-ola

Tha seachdnar luchd-obrach air clàr-ola sa Chuan a Tuath le comharran den Chorona-Bhìoras. Tha iad air innse nach eil iad a' faireachdainn dona le Covid 19, agus gu bheil iad air a bhith leotha fhèin, air falbh bho dhaoine eile air a' chàr-ola an 'North Cormorant'. Dh' innis a' chompanaidh ola Tacker gun tèid an sgèith air ais gu tìr an-diugh. Thèid feadhainn a bha faisg orra an toirt air ais cuideachd.