Riaghailtean ùra aig puirt Comhairle nan Eilean Siar

  • Air fhoillseachadh
Bàta

Dhearbh Comhairle nan Eilean Siar gu bheil na puirt is acarsaidean aca a-nise dùinte ach do bhàtaichean a tha deatamach.

Tha seo mar phàirt de na ceumanan a th' ann airson dèiligeadh ri sgapadh a' Choròna-Bhìorais.

Thuirt a' Chomhairle gu bheil stiùireadh an Riaghaltais gu math soilleir, is gum bu chòir do dhaoine fuireach aig an taigh ach nuair a tha deatamach a dhol a-mach air adhbharan slàinte, obrach, no 'son biadh fhaighinn.

Thuirt iad gu bheil seo a cheart cho fìor aig muir 's a tha e air tìr.

Dh'innis iad gu sònraichte nach eil iachtaichean is bàtaichean spòrs air am meas deatamach.

Mhìnich iad gu bheil na puirt fosgailte ach a-mhàin do na seirbheisean a leanas:

  • Aiseagan
  • Bàtaichean iasgaich ionadail is bàtaichean thuathanasan-èisg, no feadhainn a tha a' cur èisg air tìr no a' faighinn ghnothaichean riatanach
  • Bàtaichean coimearsalta a tha a' cumail sheirbheisean ri coimhearsnachdan ionadail
  • Bàtaichean a tha a' sireadh cobhair
  • Feadhainn a th' ann an èiginn
  • Seirbheisean meidigeach

Thuirt a' Chomhairle gu bheil na riaghailtean gu bhith ann rè ùine.

Tha stiùireadh Covid-19 na Comhairle an seo.