Oifisean Comhairle nan Eilean Siar a' dùnadh don phoball

Air fhoillseachadh
Tùs an deilbh, CNES

Dùnaidh oifisean Comhairle nan Eilean Siar don phoball bho oidhche Dhiardaoin ann an oidhirp feuchainn ri stad a chur air a choròna-bhìoras bho bhith sgapadh.

Bidh na h-oifisean fosgailte dhan an luchd-obrach.

Bu chòir do dhaoine a tha lorg fiosrachadh bhon chomhairle fònadh air 01851 600 501 no air post-dealain gu: enquiries@cne-siar.gov.uk

Thèid coinneamhan aghaidh ri aghaidh a chumail ma tha iad riatanach, ach thathar ag iarraidh air daoine seirbheisean air loidhne a chleachdadh mus urrainn dhaibh https://www.cne-siar.gov.uk/

Thuirt neach-labhairt na comhairle gu bheil iad a' dèanamh seo mar phàirt den stiùireadh bho Riaghaltas na h-Alba a thaobh a choròna-bhìorais.