Duaisean na Gàidhlig oidhche Mhàirt

Air fhoillseachadh
Duaisean na GàidhligTùs an deilbh, Phil Dye
Fo-thiotal an deilbh,
Thèid deich duaisean a thoirt seachad aig an tachartas ann an Glaschu.

Thèid duaisean na Gàidhlig a thoirt seachad ann an Glaschu oidhche Mhàirt.

'S e seo an seachdamh bliadhna a tha na duaisean air a bhith ann.

Tha iad ag amas air aithne a thoirt do dhaoine agus do bhuidhnean a tha a' dèanamh obair ionmholta a thaobh na Gàidhlig.

"Tha sinn a' smaoineachadh gu bheil e uabhasach cudromach a bhith a' toirt aithne dha na daoine agus na buidhnean a tha ag obair às leth na Gàidhlig," thuirt Shona NicIllinnein, ceannard Bhòrd na Gàidhlig.

"'S e cothrom a th' ann airson a bhith ag ràdh ri cuid 'S math a rinn sibh, tha an obair agaibh cho prìseil airson na Gàidhlig'."

Am-bliadhna, fhuair na breitheamhan còrr is 200 moladh eadar-dhealaichte.

Chaidh na geàrr-liostaichean fhoillseachadh na bu thraithe:

Duais airson taic do dh'ionnsachadh

 • Croileagan Grianach & Pàrant is Paiste
 • An t-Oll. Stiùbhart MacLeòid agus Marcas Mac an Tuairneir
 • Alison Richardson agus Claire Dhòmhnallach

Duais Eaconomach na Gàidhlig

 • Graficanna
 • Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath

An Duais airson Tachartas

 • The Gathering Festival
 • Urras Oighreachd Ghabhsainn

An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

 • Druim nan Linntean
 • Marisa Dhòmhnallach & Sgoil an Rubha
 • Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath

An Duais Ealain is Chultarach

 • Whyte (Alasdair MacIlleBhàin is Ross MacIlleBhàin)
 • Pròiseact Dileab
 • Scots Opera Project

An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

 • Alison Gael NicRath
 • Dawn Nic a' Phì
 • East Ayrshire Leisure

An Duais Eadar-Nàiseanta

 • Còisir Alba aig Eurovision
 • Catrìona NicIlleDhuibh
 • Tasglann Channaidh

Thèid buannaichean nan dùaisean eile - Duais na Spòrs, Sàr dhuais na Gàidhlig, agus Tosgaire òg na bliadhna - ainmeachadh air an oidhche fhèin.