Duine a dhìth air Ghàidhealtachd

Air fhoillseachadh

Tha draghan ag èirigh mu fhear a th' air a bhith a dhìth air taobh sear na Gàidhealtachd bho Dhiardaoin seo chaidh.

Bha Calum MacCoinnich, 41, air fhaicinn mu dheireadh aig a dhachaigh fhèin air Salvesen Crescent ann an Alanais.

Tha poilis, maoir-chladaich, bàta-teasairginn agus sgiobaidhean teasairginn nam beann uile air a bhith an sàs san iomairt gus a lorg.

Dh'iarr na Poilis air daoine le dashcam nan càraichean sùil a thoirt air na dealbhan sin, ma bha iad san sgìre Diardaoin, no air a' B817 eadar Alanais agus Inbhir Gòrdain.

Tha Mgr MacCoinnich geal, 's e 6tr de dh'àirde, tapaidh agus maol.

Bha seacaid dhubh air, le suaicheantas gorm oirre, lèine ghorm, briogais dhubh agus botannan dubha.