Choinnich teaghlach Chaoimhin MhicLeòid ri oifigearan bho Phoilis Mherseyside

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Bhàsiach Caoimhin MacLeòid ann an 1997

Choinnich teaghlach Chaoimhin MhicLeòid ri oifigearan bho Phoilis Mherseyside Dimàirt is iad a' dèanamh ath-sgrùdaidh air mar a dhèilig na poilis ri bàs Chaoimhin bho chionn còrr is 20 bliadhna.

Tha ochdnar bho Phoilis Mherseyside - sianar a th' air an dreuchdan a leigeal dhiubh agus dithis a tha fhathast ag obair - a-nis gus rannsachadh a dhèanamh mun chùis.

Thachair iad ri màthair, athair agus bràthair athair Chaoimhin agus thuirt iad gun robh coinneamh bhrìghmhor aca leotha.

Amharasach

Cha robh Caoimhin MacLeòid ach 24 nuair a chaidh e dhìth às dèidh dha a bhith muigh còmhla ri caraidean sa Ghearran 1997 ann an Inbhir Ùige.

Fhuairear a chorp ann an cala Inbhir Ùige agus, aig an àm, chò-dhùin oifigearan nach robh sian amharasach mu bhàs.

Ach tha a theaghlach air a bhith a' strì fad bhliadhnaichean airson faighinn a-mach dè thachair dha is iad air iarraidh air Poileas Alba an rannsachadh fhosgladh às ùr.

Leòn

Bha amharas orra a-riamh mu bhàs leis mar a thàinig e am follais gun robh e air a leòn mu chorp mus deach e dhan uisge.

Dh'aidich Poileas Alba gun robh laigsean mòra anns an dòigh san do làimsich oifigearan a' chùis agus dh'iarr iad air poilis à sgìre eile ath-sgrùdadh a dhèanamh.

Tha dùil gun toir an ath-sgrùdadh aig Poilis Mherseyside co-dhìu naoi mìosan.