An Taghadh 2019

Prìomh Sgeulachdan

Fiosrachadh a bharrachd

An Taghadh 2019: Na h-Eileanan an Iar

An Taghadh 2019: Na h-Eileanan an Iar

Le beagan ùine ri dhol chun an taghaidh choitcheann, tha tagraichean nan diofar phàrtaidhean trang a' feuchainn ri cùl-taic an luchd-bhòtaidh a chosnadh.

An Taghadh 2019: Ros, an t-Eilean Sgitheanach agus Loch Abar

An Taghadh 2019: Ros, an t-Eilean Sgitheanach agus Loch Abar

Bheir sinn sùil air na cuspairean a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air mar a bhòtas daoine ann an Ros, an t-Elean Sgitheanach agus Loch Abar.

An Taghadh 2019: Earra-Ghàidheal is Bòd

An Taghadh 2019: Earra-Ghàidheal is Bòd

Òigridh, àireamh an t-sluaigh, bann-leathann agus Brexit - sin cuid de na cuspairean a tha muinntir Earra-Ghàidheal is Bhòid a' togail le tagraichean nas sgìre.

Tagraichean nan sgìrean Gàidhealach

Tagraichean nan sgìrean Gàidhealach

Chaidh liosta fhoillseachadh de thagraichean an taghaidh anns na sgìrean Gàidhealach

Manifesto an SNP

Manifesto an SNP

Tha Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba air a' mhanifesto aca fhoillseachadh, le prìomhachas do dhàrna referendum ann an 2020.

Manifesto nan Tòraidhean

Manifesto nan Tòraidhean

Am Pàrtaidh Tòraidheach a' cur priomhachas air 'Brexit fhaighinn troimhe' agus stad a chur air àrdachadh chìsean

Manifesto nan Làbarach

Manifesto nan Làbarach

Tha am Pàrtaidh Làbarach air manifesto an taghaidh aca fhoillseachadh, 's iad a' gealltainn "cruth atharrachadh" a thoirt air an Rìoghachd Aonaichte.

Manifesto nan Lib Deamach

Manifesto nan Lib Deamach

Tha na Lib-Deamaich air am manifesto aca fhoillseachadh air thoiseach air an Taghadh Choitcheann.

Ullachadh 'son taghadh geamhraidh

Ullachadh 'son taghadh geamhraidh

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ullachadh 'son dèanamh cinnteach gum faigh daoine air bhòtadh gu sàbhailte agus gun tèid na bhòtaichean aca a chunntadh.

Westminster agus a' Ghàidhealtachd

Westminster agus a' Ghàidhealtachd

Tha sinn a’ toirt sùil air ais air na ceanglaichean eachdraidheil a bh’ ann eadar Westminster agus a’ Ghàidhealtachd aig deireadh an 19mh linn agus toiseach an 20mh linn.

An Taghadh air chuairt: Peairt

An Taghadh air chuairt: Peairt

Beachdan à Peairt air thoiseach air an taghadh choitcheann.

An Taghadh air chuairt: Àird nam Murchan

An Taghadh air chuairt: Àird nam Murchan

Beachdan à Àird nam Murchan air an taghadh choitcheann.