Bòrd na Gàidhlig gus £5m a thoirt seachad

Bòrd na Gàidhlig Image copyright Bòrd na Gàidhlig

Dh'fhoillsich Bòrd na Gàidhlig gun tèid còrr 's £5m a thoirt seachad do bhuidhnean a tha a' leasachadh na Gàidhlig tro fhoghlam, na h-ealain agus seirbheisean didsiteach.

Gheibh aona bhuidheann deug roinn den airgead thairis air trì bliadhna.

'S iad Comann na Gàidhlig a gheibh an t-suim as motha, £1.36m.

Thèid £930,000 gu Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig agus gheibh Comhairle nan Leabhraichean £537,000.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Agallamh le Cathraiche Eadar-Amail Bhòrd na Gàidhlig, Màiri NicAonghais.

Tha £430,000 a' dol gu Fèisean nan Gàidheal is £300,000 dhan Chomunn Ghàidhealach.

'S e seo a' chiad uair a bhios taic air a toirt seachad thairis air trì bliadhna seach bliadhna mar a bh' ann thuige seo.

"Rinn sinn seo a thaobh 's gu bheil sinn tuigseach air cho doirbh 's a tha e mura h-eil agad ach maoin bho bhiadhna gu bliadhna", thuirt cathraiche eadar-amail Bhòrd na Gàidhlig, Màiri NicAonghais.

"Tha e fìor dhuilich dha na buidheannan, gu h-àraidh nuair a tha iad aig ìre far a bheil iad a' fasdadh luchd-obrach, far a bheil iad a' coimhead air pròiseactan a tha nas fhaide na bliadhna gu bliadhna, agus tha buidheannan an sin gu h-àraid cudromach a thaobh cur ris an eaconomaidh Ghàidhlig air feadh na dùthcha air fad.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Beachd bho Mhuireann Kelly, Stiùiriche Ealain Theatre Gu Leòr.

"Tha sinn air a bhith ann an còmraidhean riutha airson taic a chur riutha is gu bheil iad fhèin a' tuigsinn gu bheil iad ann an suidheachadh nas treasa a-nise. Tha e a' toirt cofhurtachd dhaibh tha mi a' smaointinn", thuirt i.

Fhuair a' chompanaidh dràma Theatre gu Leòr taic 'son a' chiad turas is £165,000 a' dol thuca.

Thuirt a' bhuidheann gu bheil seo a' leigeil leotha dachaigh a stèidheachadh dhaibh fhèin ann am Partaig, am measg eile.

Gheibhear liosta de na buidhnean a fhuair taic an seo

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile