Taic phàrantan "gu tur deatamach" an Dùn Èideann

Air fhoillseachadh
Sgoil Taobh na Pàirce
Fo-thiotal an deilbh,
Tha leasachadh gus tighinn air foghlam Gàidhlig sa phrìomh bhaile.

Chuala coinneamh ann an Dùn Èideann gu bheil taic is strì bho phàrantan "gu tur deatamach" gus àrd-sgoil Ghàidhlig sa bhaile a thoirt gu buil.

Tha Comhairle Dhùn Èideann air cur romhpa ionad tràth-bhliadhnaichean, an dàrna bun-sgoil Ghàidhlig, agus àrd-sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh sa bhaile ro 2024.

Chruinnich Comann nam Pàrant Dùn Èideann oidhche Chiadain gus suidheachadh na h-àrd-sgoile a dheasbad.

Tha còmhraidhean air a bhith a' dol le Riaghaltas na h-Alba a thaobh taic-airgid, is ullachadh cuideachd air tòiseachadh aig Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbuig, far a bheil foghlam Gàidhlig aig ìre àrd-sgoile stèidhichte sa bhaile an-dràsta.

Leudachadh

Thathas ag obair an sin gus an tuilleadh chuspairean a thoirt seachad tro mheadhan na Gàidhlig mar ullachadh airson gluasad gu làn-àrd-sgoil Ghàidhlig.

Ach le dùil ri co-chomhairle phoblaich tràth ann an 2020, chuala a' choinneamh Diciadain nach urrainn do phàrantan an strì a leigeil seachad.

"Tha e gu tur deatamach. Mura h-eil sinne ga dhèanamh, chan eil e a' dol a thachairt", thuirt an t-Oll. Wilson MacLeòid, a tha na bhall de Chomann nam Pàrant ann an Dùn Èideann.

"Mar sin, gum bi daoine cruinn còmhla agus a' planadh agus a' dèanamh tòrr den obair bhunaitich, tha e cho riatanach 's a ghabhas airson gnothaichean a thoirt air adhart", thuirt e.

Obair

Chuala a' choinneamh mu na dùbhlain a th' ann le ceistean fhathast mu làraichean is taic-airgid, is cuideachd mu na h-àireamhan àrda de sgoilearan Gàidhlig aig Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbuig, is gu dearbha àireamhan nan sgoilearan air feadh a' bhaile san fharsaingeachd.

Thàinig rabhadh bhon Oll. MacLeòid, ged a tha e den bheachd gu bheil deagh rùn aig Comhairle Dhùn Èideann dhan Ghàidhlig, gu bheil obair mhòr ri dhèanamh gus cumail ris a' chlàr-ama a th' ann.

"Tha ceisteam mòra rim freagairt a thaobh airgid. Tha trioblaid mhòr ann an Dùn Èideann a thaobh mar a tha na h-àireamhan a' fàs, àireamh sgoilearan, agus mar sin tha an t-uabhas aig a' Chomhairle ri dhèanamh, a bharrachd air ceist na Gàidhlig.

"Mar sin tha cothrom ann nach bi a h-uile rud ag obarachadh a-mach mar bu chòir buileach. Tha gu leòr obarach ri dhèanamh gun teagamh", thuirt e.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh