Nì dròn sgrùdadh air uisgeachan an Eilein Sgitheanaich

Leumadair Image copyright Getty Images

Cheannaich buidheann choimhearsnachd san Eilean Sgitheanach dròn a thèid fon mhuir airson sgrùdadh a dhèanamh air an àrainneachd sa bheil creutairean mara a' tighinn beò agus air na bhios a' fàs ann.

Fhuair Iomairt Mhara Cheann a Deas an Eilein Sgitheanaich taic-airgid airson an uidheamachd a cheannach.

Tha iad cuideachd airson camarathan a chur air bùird grunnachaidh agus canùthan airson dealbhan a thogail fon uisge.

Cumaidh a' bhuidheann coinneamh phoblach air an 28mh den Ghearran aig An Crùbh ann an Slèite airson an dròn a shealltainn dhan t-sluagh.

Tha iad an dòchas gun tèid a chleachdadh airson a' chiad turas sa Ghiblean.

'S iad meur an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse de dh'Urras Fiadh-bheatha na h-Alba, Dualchas Nàdair na h-Alba gus Caidreachas Uilleim Ghrannd a thug am maoineachadh dhaibh airson na h-uidheamachd.