Iain Murdo MacLeòid

Iain Murchadh MacLeòid
Image caption Chaidh prògram a dhèanamh bho chionn 23 bliadhna mu dheidhinn na sgotha mu dheireadh a thog Iain Murdo MacLeòid , 'An Sùlaire'.

Tha Iain Murdo MacLeòid à Port Nis, a bha ainmeil mar an duine mu dheireadh a bha a' togail an sgoth Nisich air caochladh.

Chaidh prògram a dhèanamh bho chionn 23 bliadhna mu dheidhinn na sgotha mu dheireadh a thog e, 'An Sùlaire'.

B' esan cuideachd mac Iain Fhionnlaigh MhicLeòid, am fear a thug an rop air tìr bhon Iolaire air an d' fhuair mòran de na shàbhaladh àiste gu tìr.

Bha Mgr MacLeòid 96 agus tha e a' fàgail ceathrar de theaghlach.