Cuirear 201 craobh mar chuimhneachan air an Iolaire

Published
image captionCarragh-cuimhne Steòrnabhaigh

Thèid 201 craobh a chur mar "chuimhneachan beò" air an fheadhainn a bhàsaich nuair a chaidh an Iolaire air na creagan faisg air cala Steòrnabhaigh aig toiseach 1919.

Bidh tè ann airson gach seòladair a bha air a shlighe dhachaigh as dèidh a' Chogaidh Mhòir ach a chailleadh dìreach beagan shlatan bho chladach Leòdhais.

Theid an cur air an starran a tha a' dol suas dhan Charagh-chuimhne Cogaidh ann an Steòrnabhagh.

Thathar a' sireadh dhaoine a bheir cuideachadh gu saor-thoileach leis an obair Diciadain 21mh an t-Samhain.

Urras nan Coilltean

'S e an tachartas mu dheireadh a bhios aig Urras nan Coilltean a' comharrachadh call a' Chogaidh Mhòir.

Tha an t-urras air mu 150 coille a chur sna 4 bliadhna a chaidh seachad.

Tha dà bhuidheann ionadail, Urras Steòrnabhaigh agus Urras an Rubha agus Shanndabhaig, ag obair an co-bonn leis an urras airson urram a thoirt do dh' fhir an Iolaire.

An measg nan craobh a thèid a chur bidh beith, caorann agus calltainn.