Traca fuaime Gàidhlig airson geama bhideo

Artwork for Bard's Tale IV Barrows Deep Image copyright Bard's Tale IV Barrows Deep
Image caption Dealbh bho The Bard's Tale IV Barrows Deep

Tha luchd-ciùil Gàidhlig air òrain a chlàradh airson geama bhideo ùir, The Bàrd's Tale IV Barrows Deep.

Tha a' bhana-phìobaire agus an seinneadair Rona Lightfoot, 82, agus Peigi Barker, 16, am measg nan seinneadairean a chluinneas daoine anns a' gheama.

Bha Peigi Barker roimhe a' dèanamh guth Merida Òg anns an fhiolm Brave aig Disney.

B' e Ged Grimes bho Simple Minds a chuir an traca fuaime ri chèile.

Tha còrr air 30 òran anns a' gheama, fear le còisir Ghàidhlig nam measg.

B' e Rona Lightfoot à Uibhist a Deas a' chiad bhoireannach a ghabh pàirt ann am farpais chliùiteach na Brataich Guirme aig Comann Pìobaireachd Lunnainn.

Thogadh Peigi Barker ann an Ceasag a Tuath anns an Eilean Dubh.

Image copyright Bard's Tale IV Barrows Deep
Image caption Tha an geama stèidhichte air Ghàidhealtachd anns an 18mh Linn.

Tha 30 bliadhna bho thàinig a' chiad gheama Bard's Tale a-mach.

Tha The Bàrd's Tale IV Barrows Deep stèidhichte air Ghàidhealtachd anns an 18mh Linn.