Cosgaisean sgan fhathast air boireannaich air Ghàidhealtachd

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Tha Ball-pàrlamaid Albannach an Eilein Sgithanaich, Loch Abair is Bhàideanaich, Ceit Fhoirbeis ag ràdh gu bheil NHS na Gàidhealtachd fhathast a' cur cosgais £5 'sg gach dealbh air boireannaich às dèidh dhith iarrtas a chur a-steach fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh.

'S e boireannaich leatromach air a' Ghàidhealtachd fhathast an aon fheadhain ann an Alba a dh'fheumas pàigheadh 'son leth-bhreac de na sganaichean ultrasound aca.

Tha Ball-pàrlamaid Albannach an Eilein Sgithanaich, Loch Abair is Bhàideanaich, Ceit Fhoirbeis ag ràdh gu bheil NHS na Gàidhealtachd fhathast a' cur cosgais £5 'son gach dealbh air boireannaich às dèidh dhith iarrtas a chur a-steach fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd anns an Iuchar gun robh na cosgaisean air a bhith ann 'son ùine mhòr airson pàigheadh dhan phàipear daor a tha iad a' cur an sàs.

Ach dhearbh a' bhuidheann gun robh iad air ath sgrùdadh a chur air dòigh mun t-suidheachadh.

Cosgaisean

Tha am ball-pàrlamaid Gàidhealach a' fàgail air an ùghdarras slàinte gu bheil iad fhathast a' cur a' chosgais air boireannaich.

Thuirt i: "Tha astar a bharrachd againn ri shiubhal, cosgaisean connaidh nas àirde agus cosgaisean a bharrachd air caochladh sheirbheisean.

"Sin as coireach gun robh mi air draghan a thogail mu na cosgaisean a bharrachd air boireannaich leatromach 'son leth-bhreac fhaighinn de na sganaichean aca air a' Ghàidhealtachd thairis air an t-samhradh.

"Tha mi den bheachd gu bheil e fhathast mì-chothromach gur e màthraichean air a' Ghàidhealtachd an aon fheadhainn ann an Alba a dh'fheumas pàigheadh 'son nan dealbhan seo."

Thuirt fear-labhairt NHS na Gàidhealtachd gun robh àrd mhanaidsearan aig Ospadal an Rathaig Mhòr air ath-sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air na cosgaisean tro mhìosan an t-samhraidh.

"Mar phàirt den ath-sgrùdadh chaidh fios a chur air bùird slàinte eile agus fhuaireadh a-mach gun robh na bùird seo a' tabhann leth-bhreac air pàipear de na sganaichean leinibh.

"Chuala an ath-sgrùdadh gu robh na bùird air an deach fios a chur, a' sùileachadh tabhartas mu choinneamh nan dealbhan clo-bhauilte, mar as trice £5."

Thuirt e cuideachd gur ann ann an cruth didseatach a bhathar a' clàradh nan dealbhan ann an Ospadal an Rathaig Mhòr agus nach robh adhbhar sam bith ann na sganaichean a chlo-bhualadh.

Dealbhan àrd ìre

"Ged nach ann air adhbharan clionaigeach, cheannaich NHS na Gàidhealtachd clo-bhuaileadairean a bharrachd 'son sganadh ultrasound airson fìor dheagh dhealbhan a dhèanamh a dh'aona-ghnothach gus am biodh cothrom air màthraichean leatromach dealbh den sgan a chumail den leanabh aca nan robh iad ga h-iarraidh.

"Tha na dealbhan seo aig ìre tòrr nas àirde na tha ospadalan eile a' cleachadh."

Agus dhearbh e gun cùm an t-ùghdarras slàinte a' dol leis na cosgaisean:

"Stèidhichte air an fhiosrachadh sin, cho-dhùin an t-ath-sgrùdadh gun leanadh NHS na Gàidhealtachd orra ag iarraidh airgid mu choinneamh nan sganaichean."