Bodach an Stòirr: iarrtas fearainn ga dhiùltadh

Bodach an Stòir Image copyright Thinkstock

Dhiùlt Comhairle na Gàidhealtachd tagradh airson fearann aig Bodach an Stòirr san Eilean Sgitheanach a reic ri buidheann coimhearsnachd san eilean.

Chuir Urras an Taobh Sear iarrtas a-steach bho chionn goirid is iad ag amas air an fhearann a ghabhail os làimh.

Tha iad airson leasachadh mòr a dheànamh aig an làraich, a tha a' tàladh còrr is 150,000 neach-turais sa bhliadhna.

Tha draghan air nochdadh anns an sgìre mu cho trang 's tha an t-àite le luchd-turais as t-samhradh, 's cion ghoireasan ann dhaibh.

Bha an t-urras airson pàirce-chàraichean, taighean-beaga poblach agus bùird-fiosrachaidh a stèidheachadh.

Dh'fhoillsich Comhairle na Gàidhealtachd grunn adhbharan airson an tagradh a dhiùltadh.

Nam measg, dh'innis iad nan cuireadh iad pàirce-chàraichean na làraich bhuapa gun cailleadh iad cothrom air airgead a thogail airson a chosg air a' chòrr den làraich, a bhiodh fhathast ann an làmhan an ùghdarrais.

Airgead

Mhìnich iad gum feumadh iad £400,000 bhon bhuidseat chalpa aca a thoirt do dh'Urras an Taobh Sear fon tagradh.

Thuirt iad nach eil ionmhas ann am prògram calpa 2017/18 airson na làraich seo, is nach biodh e ciallach dhaibh an t-airgead a thoirt seachad gun chùmhnantan a bhith air an aontachadh air suidheachadh na làraich san àm ri teachd, is dearbhadh aig Urras an Taobh Sear air maoineachadh a bharrachd bho bhuidhnean eile.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad air a bhith ag obair còmla ri Urras an Taobh Sear is gun robh iad den bheachd bho thùs gun gabhadh leasachaidhean a chur air adhart tro chom-pàirteachas.

Thuirt iad, ged a chaidh tagradh an urrais a dhiùltadh, gu bheil iad misneachail gun tig na leasachaidhean a tha a dhìth aig an làraich fhathast tro chom-pàirteachas.

Dh'innis a' chomhairle gu bheil iad air cuireadh a thoirt dhan urras a dhol an sàs ann an còmhraidhean a bharrachd mun chùis.

Thuirt iad cuideachd gun do chuir comhairlichean an Eilein Sgitheanaich air fad taic ris a' cho-dhùnadh aca.

Briseadh-dùil

Thuirt Urras an Taobh Sear gun robh co-dhùnadh na comhairle na bhristeadh-dùil dhaibh.

Dh'innis cathraiche an urrais, Sandy Ogilvie, gun do rinn iad co-chomhairle le muinntir an àite is buidhnean poblach, is gun robh e den bheachd gun robh plana aca a bhiodh air feum mòr a dhèanamh.

Thuirt Mgr Ogilvie gu bheil an t-urras gu làidir a' creidsinn gun robh na planaichean aca a' tighinn a rèir reachdais Riaghaltas na h-Alba 'son barrachd chumhachdan a thoirt do choimhearsnachdan.

Thuirt e gum beachdaich bòrd Urras an Taobh Sear a-nise air co-dhùnadh na comhairle.

Tha cothrom aca ath-thagradh a dhèanamh.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile