Dùil ri 18,000 uan aig Fèill na Luirge

Air fhoillseachadh

Tha duil gun teid 18,000 uan a reic aig an fhèill aon Latha as motha sa Roinn Eòrpa.

Thuirt Daibhidh Leggat bho United Auctions gu bheil na h-uain "Ann an deagh staid".

Chaidh uain bhoireann a reic airson £100 gach tè aca - ged nach robh an fhèill air a bhith a' dol ach airson lethuair a thìde.

Na còraichean uile glèidhte