Bàs am "Firhill Flyer"

Seonaidh MacCoinnich, am Firhill Flyer

Chaochail an cluicheadair ball coise à Tiriodh, Seonaidh MacCoinnich.

Bha am "Firhill Flyer", mar a chanadh ris, 91 agus a' cluich aig àrd ìre sa spòrs ann an Alba sna 40m agus na 50n.

Thathas a' tuigse gur e an aon duine le Gàidhlig a chluich do dh'Alba.

Am measg na naoi tursan a chluich e dhan sgìoba nàiseanta bha dà gheama aige an Cupa na Cruinne.

Bha e cuideachd na shàr chluicheadair aig Partick Thistle.

Chaochail e ann an Tiriodh.

Bhiodh e 92 anns an t-Sultain.