Cobhair air fear-paraisiut

B' fheudar cobhair a dheànamh air fear a bha a' sgèith paraisiut-luath ann an Gleann Comhann, 's a bhuail ann an gil.

Chaidh an duine a ghoirteachadh san tubaist, agus chaidh a thoirt dhan ospadal le heileacoptair luchd-teasairginn.

Tha e air aithris gu bheil e a' tighinn am feabhas.