Co-bhanntachd an Earra-Ghàidheal is Bòd

Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid

Chaidh co-bhanntachd riaghlaidh a stèidheachadh gu foirmeil aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

'S iad na Lib-Deamaich, na Tòraidhean agus na comhairlichean Neo-Eisimeileach a th' air tighinn còmhla sa cho-bhanntachd.

'S i Ceannard ùr na Comhairle, an Lib-Deamach Aileen Morton.

Fhuair an Tòraidheach Gary Mulvaney a fhuair dreuchd an Leas-Cheannaird.

Fhuiar an Neo-eisimeileach Len Scoullar uair eile dreuchd Pròbhoist na Comhairle.

'S e an Leas-Phròbhost, comhairliche an Òbain Roddy MacCuthais.