An deasbad a' teannachadh

Niall O'Gallagher
Fear-naidheachd poileataigeach
@BBCNiallOGon Twitter

Published
media captionAn dà iomairt taghaidh a' leantainn

Lean iomairt an dà thaghaidh Dimairt air thoiseach air an taghadh ionadail Diardaoin.

Chaidh am prìomh mhinistear às àidhcheadh gur e bhòt air an neo-eisimeileachd a bhios ann.

Ach ged a chàin iad an SNP airson a bhith beò-ghlacte ri deasbad na bun-reachd, is iad pàrtaidhean an Aonaidh, agus na Tòraidhean gu sònraichte, a bu toil leotha aire a chumail oirre.

Is e sin air sgàth - a rèir toraidh 2014 co-dhiù - gu bheil luchd-taic an Aonaidh nam mòr-chuid a-measg an luchd-bhòtaidh agus mar sin gum faigh na pàrtaidhean sin buannachd ma thèid aca air an toirt còmhla fon aon bhrataich.

B'fheàrr le Nicola Sturgeon an deasbad a leudachadh gu cuspairean eile agus an SNP a' sireadh taic bho dhaoine a tha teagmhach mun Rìoghachd Aonaichte fhàgail.

Aig a' cheann-thall is iad na daoine a chuireas romhpa ciamar a bhòtas iad - agus carson.