Buil an Taghaidh

NA H-EILEANAN AN IAR

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Aonghas Brianan MacNèill Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 6,013
Ealasaid NicDhòmhnaill Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 5,006
Dan McCroskrie Pàrtaidh Tòraidheach agus Aonaidheach na h-Alba 2,441
John Cormack Pàrtaidh Crìosdaidh na h-Alba 1'108
James Paterson Libearalaich Dheamocratach na h-Alba 250

INBHIR NIS, INBHIR NARANN, BÀIDEANACH 'S SRATH SPÈ

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Drew Hendry Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 21,042
Nicholas Tulloch Pàrtaidh Tòraidheach agus Aonaidheach na h-Alba 16,118
Mike Robb Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 8,552
Ritchie Cunningham Libearalaich Dheamocratach na h-Alba 6,477
Dòmhnall Boyd Am Pàrtaidh Crìosdaidheachd 612

EARRA-GHÀIDHEAL 'S BÒD

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Brendan O'Hara Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 17,304
Gary Mulvaney Pàrtaidh Tòraidheach agus Aonaidheach na h-Alba 15,976
Ailean Reid Libearalaich Dheamocratach na h-Alba 8,745
Mìchael Kelly Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 6,044

GALLAIBH, CATAIBH AGUS ROS AN EAR

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Jamie Stone Libearalaich Dheamocratach na h-Alba 11,061
Paul Monaghan Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 9,017
Struan Mackie Pàrtaidh Tòraidheach agus Aonaidheach na h-Alba 6,990
Olivia Bell Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 3,833

ROS, AN T-EILEAN SGITHEANACH 'S LOCH ABAR

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Ian Blackford Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 15,480
Raibeart MacCoinnich Pàrtaidh Tòraidheach agus Aonaidheach na h-Alba 9,561
Jean Davis Libearalaich Dheamocratach na h-Alba 8,042
Peadar O'Donnghaile Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 4,695
Ronnie the Crofter Caimbeul Neo-Eisimeileach 499
Stick Sturrock Something New 177