Taghadh son Cupa na Camanachd

Taghadh Cupa na Camanachd
Image caption Chaidh an taghadh son Cupa na Camanachd a dhèanamh ann an Inbhir Nis.

Chaidh an taghadh son Cupa na Camanachd 2017 a dhèanamh ann an Inbhir Nis Diluain.

Ro-gheamaichean - 08/04/17
Cille Mhoire Gleann Urchaidh
A' Mhanachainn An t-Eilean Sgitheanach
Inbhir Nis Cabar Fèidh
A' Chiad Chuairt - 01/06/17
An Gearasdan Celtic an Òbain
Oilthigh Obar Dheathain A' Mhanachainn/An t-Eilean Sgitheanach
Eilean Bhòid Inbhir Nis/Cabar Fèidh
Cille Mhoire/Gleann Urchaidh Taigh an Uillt
Inbhir Aora Tatha For
Srath Glas Baile a' Chaolais