Taghaidhean Choimisean na Croitearachd
Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh

Coimiseanaran ùra gan taghadh, ach ceistean gan togail.

17 Am Màrt 2017 Ùraichte aig Ùraichte aig

Dh'fhag seann Fhear Gairm Choimisean na Croitearachd, Cailean Ceanadach, casaid foill air taghadh a' Choimisein. Tha Comhairle nan Eilean Siar, a bha a' ruith an taghaidh, a' dol gu laidir as aicheadh na casaid. Chaill Mghr Ceanadach taghadh Iar-Dheas na Gaidhealtachd 's e da bhot air dheireadh air Billy Neilson. Tha Domhnall MacLaomain ag aithris a Steornabhagh...