Ceist mu phreantasachd aig Àranais
Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh

Ìmpidh air a' chompanaidh tha ruith Àranais preantasan fhastadh

17 Am Màrt 2017 Ùraichte aig Ùraichte aig

Tha impidh ga chur air BiFab, a tha a' ruith gharadh Aranais, barrachd phreantasan fhastadh. Tha fear de Chomhairlichean Steornabhaigh, Gordan Moireach ag radh nach eil a' chompanidh air cothrom treanaidh a thoirt do dhaoine oga bha ghabh iad thairis an larach. Tha dith aiteachan treanaidh do dh'oileanaich einsiniridh na dhubhlan air feadh nan Eilean. Seo Eilidh NicLeoid...