Bàs an Urramaich Iain D. Caimbeul

An t-Urramach Iain D. Caimbeul Image copyright Eaglais Shaor na h-Alba

Chaochail an Dotair Urramach Iain D. Caimbeul à Leòdhas.

Bha Mgr Caimbeul, aois 53 bliadhna, air a bhith san ospadal ann an Glaschu bho Là na Sàbaid.

Bhàsaich e tràth madainn Disathairne.

Bha e fad bhliadhnachan na mhinistear san Eaglais Shaoir san Eilean Sgitheanach agus ann an Leòdhas.

Rugadh agus thogadh Mgr Caimbeul ann an Leòdhas.

Chaidh e na mhinistear an toiseach a Shnìosart san Eilean Sgitheanach far an robh e fad seachd bliadhna.

Chaidh a ghairm an uairsin a Leòdhas agus chuir e 14 bliadhna seachad air a' Bhac.

Ann an 2009 ghluais e agus bha e os cionn choitheanalan an Rubha agus a' Chnuic.

Bha Mgr Caimbeul na Mhodaràtair air Àrd-Sheanadh na h-Eaglaise Saoire ann an 2012 agus bha e na dheasaiche air iris mhìosail na h-eaglaise.

Thar nam bliadhnaichean sgrìobh e sreath leabhraichean 's bhiodh e a' sgrìobhadh ann an grunn irisean air-loidhne.

Bha colbh aige cuideachd fad bhliadhnaichean sa phàipear-naidheachd ionadail Gasaet Steòrnabhaigh.

Bha e pòsta aig Anne agus bha triùir chloinne aca; Iain, Stephen agus Emily.