Taghaidhean na h-iomain

Chaidh taghadh a dhèanamh Diluain 'son cuid mhath de dh'fharpaisean chupa na h-iomain.

Bha na taghaidhean mar a leanas;

Cupa MhicThàmhais - A' Chiad Chuairt (25/03/17)

An Gearasdan - Bail' Ùr an t-Slèibh

Srath Ghlais - Lòbhat

Ceann Loch Seile - Ceann a' Ghiùthsaich

Cabair Fèidh - Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Gleann Urchadain - Loch Abar

Cupa MhicThàmhais - An Dàrna Cuairt (15/04/17)

An Gearasdan / Bail' Ùr an t-Slèibh - Cabair Fèidh / Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Cill Mhàillidh - Inbhir Nis

Gleann Urchadain / Loch Abar - Srath Ghlais / Lòbhat

A' Mhanachainn - Ceann Loch Seile / Ceann a' Ghiuthsaich

Cupa MhicThàmhais - An Iar Chuairt Dheireannach (13/05/17)

An Gearasdan / Bail' Ùr an t-Slèibh / Cabair Fèidh / Camanachd an Eilein Sgitheanaich - Gleann Urchadain / Loch Abar / Srath Ghlais / Lòbhat

Cill Mhàillidh / Inbhir Nis - A' Mhanachainn / Ceann Loch Seile / Ceann a' Ghiuthsaich

Cupa an t-Sutharlannaich - A' Chiad Chuairt (08/04/17)

Inbhir Nis - Camanachd Leòdhais

Loch Carrann - Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal

Bail' Ùr an t-Slèibh - Cill Mhàillidh

Sgioba an Airm - Eilean Bhòid

Srath Ghlais - Cabair Fèidh

An Gearasdan - Ceann Loch Seile

Ceann a' Ghiùthsaich - Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Loch Abar - Inbhir Aora

Lòbhat - Caol Bhòid

A' Mhanachainn - Taobh na Locha

Cupa an t-Sutharlannaich - An Dàrna Cuairt (29/04/17)

An Gearasdan / Ceann Loch Seile - Latharna an Òbain

Srath Ghlais / Cabair Fèidh - Inbhir Nis / Camanachd Leòdhais

Sgioba an Airm / Eilean Bhòid - Gallaibh

Obar Dobhair - Ceann a' Ghiùthsaich / Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Loch Abar / Inbhir Aora - Gleann Garradh

Lòbhat / Caol Bhòid - A' Mhanachainn / Taobh na Locha

Bail' Ùr an t-Slèibh / Cill Mhàillidh - Loch Carrann / Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal

Gleann Urchadain - Both Fhleisginn

Cupa Shrath Èireann - A' Chiad Chuairt (22/04/17)

A' Mhanachainn - Gleann Garradh

An Gearasdan - Gallaibh

Cupa Shrath Èireann - An Dàrna Cuairt (13/05/17)

Loch Abar - Camanachd Leòdhais

Loch Carrann - Ceann a' Ghiùthsaich

A' Mhanachainn / Gleann Garradh - Gleann Urchadain

Srath Ghlais - Inbhir Nis

Both Fhleisginn - Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Bail' Ùr an t-Slèibh - Lòbhat

An Gearasdan / Gallaibh - Ceann Loch Seile

Cill Mhàillidh - Cabair Fèidh

Cupa Bullough - A' Chiad Chuairt (20/05/17)

Cill Mhoire - Sgioba an Airm

Caol Bhòid - Comann Camanachd Shasainn

Srath Chura - Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal

Latharna an Òbain - Dùn Omhain

Cupa Bullough - An Dàrna Cuairt (17/06/17)

Srath Chura / Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal - Latharna an Òbain / Dùn Omhain

Eilean Bhòid - Caol Bhòid / Comann Camanachd Shasainn

Obar Dobhair - Taobh na Locha

Inbhir Aora - Cill Mhoire / Sgioba an Airm

Gheibhear barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn Chomann na Camanachd.

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile