An t-Urr. Ailean MacArtair 1927-2016

  • Air fhoillseachadh
An t-Urr. Ailean MacArtair

Chaochail fear a bha ùine mhòr na mhinistear agus na chomhairliche air taobh siar Rois.

Bha an t-Urr. Ailean MacArtair, a bhuineadh do Ghrabhar ann an Leòdhas, 89 bliadhna de dh'aois.

Ghluais e fhèin agus a bhean a Dhùn Èideann à Loch Carrann, far an robh iad a' fuireach fad iomadh bliadhna, an-uiridh.

Bha e na chlarc ri clèir Loch Carrann agus an Eilein Sgitheanaich de dh'Eaglais na h-Alba fad cha mhòr 35 bliadhna.

Bha e cuideachd air grunn chomataidhean eile na h-eaglaise san ùine sin.

Bha e a' riochdachadh sgìrean Loch Carrann agus a' Chomraich air Comhairle Sgìreil Rois is Chrombaigh anns na h-80an agus na 90an.

Fileanta sa Ghàidhlig, bha e cuideachd na bhall de dh'Ùghdarras nan croitearan, Buidheann Iomairt Rois is Chrombaigh, Comann Taigheadais Albyn agus Comhairle Choimhearsnachd Loch Carrann.

Ghluais e fhèin 's a bhean gu prìomh bhaile na h-Alba an-uiridh agus iad airson a bhith nas fhaisge air an teaghlach aca.

Tha dùil gun tèid an t-seirbheis tiodhlaicidh aige a chumail ann an Loch Carrann an ath-sheachdain.