Buinn Òir an t-Seann Nòis

Air fhoillseachadh
tùs an deilbhAn comunn
fo-thiotal an deilbh'S iad Claire NicAmhlaigh à Nis agus Torcuil MacLeòid à Steòrnobhagh a shoirbhich ann an co-fharpais an t-Seann Nòis.

Chaidh Buinn Òir an t-Seann Nòis a thoirt seachad aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Steòrnabhagh.

'S iad Claire NicAmhlaigh à Nis, agus Torcuil MacLeòid à Steòrnabhagh a shoirbhich.

Ann an Co-fharpais nam Ban fhuair Claire NicAmhlaigh 279 comharran.

Bha Saffron Hanvidge à Inbhir Nis san dàrna àite, le 275.

Fhuair Iseabail Nic Ille Bhain à Griais an treas àite le 274.

Bha Emma NicLeòid à Sgalpaigh anns a' cheathramh àite le 272.

Ann an Co-fharpais nam Fear fhuair Torcuil MacLeòid comharra 280.

Ghlèidh Dòmhnall Iain MacRath an dàrna àite le 267.

Bha Eòghan MacIlleathain Stiùbhart anns an treas àite, le 258.