Am Prionnsa Tèarlach aig Mòd nan Eilean Siar

Air fhoillseachadh
Tùs an deilbh, GRAHAM HOOD
Fo-thiotal an deilbh, Am Prionnsa Tèarlach anns an luchd-eisteachd aig farpais na cloinne

Thadhail Tighearna nan Eilean, am Prionnsa Tèarlach, air Mòd nan Eilean Siar Dimàirt.

A' chiad char, bha e a' coimhead cuid de na farpaisean cloinne ann an Steòrnabhagh agus choinnich e ri farpaisich agus luchd-stiùiridh a' Mhòid.

Tùs an deilbh, GRAHAM HOOD
Fo-thiotal an deilbh, Dannsairean a' bruidhinn ris a' Phrionnsa

Thug e seachad duais son neach-ionnsachaidh na bliadhna dha Carmine Colajezzi a tha na oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig.

Rinn am prionnsa an uairsin air na Hearadh airson taigh-staile na Hearadh fhosgladh gu h-oifigeil.

Thuirt Ceann-suidhe a' Chomuinn Ghàidhealaich, Iain MacLeòid, gur e urram a bh'ann dhaibh gun robh am Prionnsa air tadhal air a' Mhòd Nàiseanta Rìoghal am bliadhna.

Obair chruaidh

Cuideachd, mhol Mgr MacLeòid an obair chruaidh a tha Carmine air a dhèanamh ann a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig agus an ìre de dh'fhileantachd a tha aige gu ruige seo.

Tha an duais ga thoirt seachad do neach a tha air ceumanan mòr a dhèanamh ann a bhith ag ionnsachadh a' chànain.

Rugadh agus thogadh Carmine ann an Abruzzo san Eadailt agus ghluais e a dh'Alba bho chionn còig bliadhna.

Thòisich e ag ionnsachadh na Gàidhlig an dèidh dha a bhith air turas baighseagail sna h-Eileanan an Iar.

Chaidh e gu Sabhal Mòr Ostaig an-uiridh.