Iomairt a' chlàir-ola a' tòiseachadh

  • Air fhoillseachadh
Clàr-ola

Thòisich sgioba de eòlaichean a bhios a' feuchainn ris a' chlàr-ola a thàinig air tìr aig Dail Mòr a chur air ais gu muir an obair aca.

Feuchaidh iad ri dhol air bòrd an Transocean Winner feuch dè dìreach an suidheachadh a th' ann, is ciamar is cuine a ghabhas a ghluasad.

Tha 70,000 galan de dhiesel air bòrd a' chlàir.

Tha cuideachd coinneamh a' dol Dimàirt a bhruidhinn air a' phlana airson dèiligeadh ris na thachair.

Thàinig an clàr air na creagan tràth Diluain is an loidhne leis an Alp Forward, a bha ga shlaodadh, air briseadh ann an stoirm.

Tha dà bhàta-slaodaidh a-nise anns an sgìre airson an clàr a tharraing.

Fo-thiotal a’ bhidio,

Beachdan bho Fhear-gairm Comhairle nan Eilean Siar, Tormod Dòmhnallach, is Cathraiche Comhairle Coimhearsnachd Chàrlabhaigh, Aonghas MacLeòid.

Dh'iarr na maor-chladaich air daoine cumail air falbh bho Dhail Mòr aig an ìre seo.

Thuirt iad gum bi an rathad a dh'ionnsaigh na tràghad fìor thrang is uidheamhachd ga chur a Dhail Mòr.

Chuir an tubaist lasair san deasbad a tha a' leantainn mu bhàta-slaodaidh a bhith stèidhichte air a' chosta an iar.

Chaidh am bàta a bh' ann a tharraing ann an 2012 mar phàirt de ghearraidhean riaghaltais.

Tha Comhairle nan Eilean Siar air a bhith os cionn iomairt gus am bàta a thilleadh, is iad fhèin is BP na sgìre, Aonghas MacNìll, ag ràdh gu bheil suidheachadh an Transocean Winner a' sealltainn cho deatamach sa tha e gum bi bàta-slaodaidh èiginn air a' chosta an iar, a thuilleadh air a' chosta tuath.

Thàinig bàta Arcaibh a Leòdhas Diluain.

Aig an aon àm, thuirt fear a thug bliadhnaichean na sgiobair aig muir nach biodh bàta-slaodaidh air a' chosta air stad a chur air a' chlàr-ola.

Fo-thiotal a’ bhidio,

Beachdan bho Mhurchadh Moireach is an Caiptein Aonghas Moireach.

Thuirt an Caiptein Aonghas Moireach gun deach an clàr air na sgeirean cho luath às dèidh dhan loidhne aice bristeadh agus nach robh mòran ann a ghabhadh dèanamh.

Dh'innis e, ge-tà, gu bheil ìongnadh air gun robh an clàr cho fada a-muigh dhan iar ann an droch aimsir.

Thuirt Mgr Moireach gun robh fios ro-làimh gun robh droch shìde a' tighinn.

Thàinig rabhadh cuideachd bho Mhurchadh Moireach, air an robh uallach airson nan costaichean aig Comhairle na Eilean Siar fad iomadh bliadhna.

Thuirt e gu bheil e ag aontachadh gu làidir gum bu chòir bàta-slaodaidh a bhith stèidhichte air a' chosta an iar, ach gum feumar cùis an Transocean Winner a rannsachadh dòigheil sa chiad dol a-mach.

Tha feum air rannsachadh gu sònraichte, thuirt e, air mar a tha clàran-ola gan gluasad far chosta na duthcha.

Thathas a' tuigsinn gu bheil Buidheann Rannsachaidh nan Tubaistean Mara a' tòiseachadh sgrùdadh Dimàirt air ciamar a thachair an tubaist.